0
ارزش گردن آویز مریم مقدش
با سلام
ارزش گردن اویز مریم مقدس چقدر است؟
با تشکر