0
باند ۱۰۰ ریالی مدرس
سلام و ارادت خدمت کارشناسان عزیز و تشکر از "سکه ها"
باند ۱۰۰ ریالی مدرس (فیلیگران امام) یک باند ۱۰۰ عددی (سریال ردیف) با کیفیت عکس از نظر کارشناسان چقدر ارزش گذاری میشه؟