0
تعیین اصالت و قیمت سکه 5 ریال 1325 پهلوی دوم
با سلام،
سکه 5 ریالی پیوست 1325 ایا اصالت دارد و از چه درجه کیفی برخوردار و چقدر دارای ارزش مالی است؟
با سپاس