0
اصالت مدال قاجاری
با سلام
آیا این مدال قاجاری اصالت دارد و درصورت اصالت چقدر ارزش دارد؟
با تشکر