0
تشخیص اصالت و طلا بودن یک سکه
باسلام
ایا سکه در تصویر طلا است و اصالت دارد؟
باتشکر