0
ارزش سکه 100 لیر ایتالیا 1959
باسلام
سکه 100 لیر ایتالیا به تاریخ 1959 در هیچ سایت و حتی جستجو گوگل وجود نداره. کسی اطلاعی از ارزشمند بودن یا نبودن این سکه داره؟