0
اصالت سکه پنج ریالی رضا شاه
با سلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بررسی کنید این سکه پنج ریالی رضا شاه اصل است یا خیر
درصورت اصالت چقدر می ارزد؟
کیفیت ان چطور است؟