قیمت اسکناس صد تومنی
با سلام خدمت اساتید گرامی
این اسکناس صد تومنی های نو و تا نخورده 40 عدد کد ها پشت سرهم چقدر می ارزد؟
این هم پشت اسکناس.