3
تعیین ارزش مدال تاجگذاری و دبستان احمدیه احمدشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا با توجه به نقص مدال دبستان احمدیه پیوست بعلت برداشتن حلقه مدال و با در نظر گرفتن کیفیت مدال لطفا بابت ارزش حدودی این مدال بنده را راهنمایی بفرمایید
سپاس