0
تعیین درجه کیفی و قیمت سکه طلا احمد شاه
با سلام
سکه طلا احمد شاه با توجه به تصویر و میزان کهنگی از چه درجه کیفی برخوردار است و چقدر ارزش مالی دارد؟
با سپاس