0
اصالت ۴ اسکناس
باسلام
این اسکناس ها چقدر ارزش داره ؟