سوال تخصصی در مورد جمع آوری نمونه های نادر و کمیاب سکه و اسکناس
با توجه به آن که تمامی مجموعه داران سکه و اسکناس قدیمی توصیه می نمایند که نمونه های بسیار با کیفیت را اعم از سوپر بانکی و یا بانکی و غیره را برای مجموعه داری تهیه نماییم، ولی در مورد برخی از نمونه ها استثناعاتی هم وجود دارد. چه نمونه هایی از این قاعده کلی مستثنی هستند به عبارت دقیق تر از میان نمونه های اسکناس و سکه کمیاب، بسیار کمیاب، نایاب و یا بسیار نایاب کدام نمونه ها از این قتعده مبرا بوده و می توان نمونه های ضعیف و کیفیت پایین آنها را نیز در صورت یافتن برای مجموعه تهیه نمود؟
با تشکر
خیلی ممنون، چون این یک سوال عمومی و مهم و کاربردی است که ممکن است برای تمامی مجموعه دارن و علاقه مندان مطرح باشد ممنون خواهم شد سایر اساتید به ویژه بزرگان این ساین همچون جناب آقای موسوی نیز و سایر عزیزان هم در این مورد نکته نطرات خود را مطرح کنند تا راهگشای نسل جوانی که قدم در این راه دشوار نهاده اند باشد. با سپاس