2
اصالت سکه پنج هزار دینار احمد شاه
سلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بررسی کنید این سکه اصلالت دارد یا خیر درصورت اصالت چقدر میارزد؟