0
تعیین اصالت و قیمت 3 سکه پهلوی دوم
باسلام
نظر اساتید در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت این سه سکه عصر محمد رضا شاه م چیست؟
با سپاس، البته یکی از آنها نشان یادبود است
عکس هر دو روی سکه ها ارسال شده بود ولی چون برای وضوع بهتر کادر تصویر برش خورده و ابعاد تصویر غیر متعارف شده بود در سایت فقط تصویر وسط آپلود شده بود که بدین ترتیب اصلاح و به پیوست عکس روی دیگه ارسال می شود