0
این اسکناس مربوط ب کدام کشور است و چقدر ارزش دارد
با سلام.
اسکناس در تصویر مربوط ب کدام کشور است و چقدر ارزش دارد و آیا کلکسیونی هست یا خیر؟
با تشکر از اساتید