1
تعیین اصالت و قیمت 2 اسکناس دوره پهلوی اول
ایا اصالت دو اسکناس پیوست 20 و 100 ریالی رضاشاهی سر برهنه قابل تایید است؟
کیفیت اسکناسها بر اساس استاندارد چقدر و ایا دارای ارزش کلکسیونی هست؟
ارزش مالی این دو قطعه اسکناس چقدر است؟
با سپاس و تشکر از همراهی اساتید فن در پاسخگویی به سوالات علاقه مندان به اسکناس های قدیمی، درجه کیفی این دو اسکناس به ویژه اسکناس 20 ریالی چیست؟ ایا در سطح EF قرار میگیرد یا AU و در چه درجه ای؟ با سپاس بسیار