1
شناسایی یک سکه خارجی قدیمی برنجی
با سلام آیا ممکن هست عکس سکه فوق را ارسال کنم وشما کارشناسی این سکه رو که متعلق به کجاست؟باتشکر