0
تشخصی کشور و ارزش سکه
باسلام
سکه در تصویر واسه کدوم کشوره و چقدر ارزش ریالی داره؟
با تشکر از اساتید