3
ضرب سکه المان بر سکه ایرانی؟؟
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه 2فنیک پیوست اصل میباشد؟
باتوجه به ارور عجیب انعکاس شیرخورشید پنجاه دیناری بر روی سکه....
سپاس
باسلام مجدد و تشکر بابت راهنمای های دوستان عکس واضحتر پیوست میگردد