2
اسکناس احمدشاه قاجار؟؟
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا راهنمایی بفرمایید ایا اسکناس 500 تومانی احمدشاه پیوست اصلا وجود خارجی دارد یاخیر؟؟!!
و اینکه ایا اصولا بین دوره ناصرالدینشاه قاجار و رضاشاه پهلوی اسکناس هم چاپ و مورد استفاده میشده یاخیر؟
چون به شخصه اسکناس تایید شده ای از مظفر محمدعلی و احمدشاه قاجار ندیده ام
سپاس