0
اصالت سکه دوره اسلامی
سلام
لطفا بگید مال چه دوره ای و چقدر ارزش معنوی دارد؟