0
تاریخ سکه
سلام:
لطفا اساتید و دوستان راجع به تاریخ سکه پیوست اظهار نظر فرمایند. ضمنا به جهت نمایش بهتر بصورت وارونه هم عکس گرفتم .
متشکرم ، موفق باشید