0
زمان حکومت دوره و اصالت
باسلام
این سکه مربوط به چه دوره ای است و قدمت آن چقدره آیا اصالت دارد؟
درود .و سپاس از نظرات شما دوستان سکه اصالت دارد و به نظرم مربوطه به مهرداد یکم اشکانی است ولی تصویر پشت سکه زئوس خدایان یونان مبهمه اگر اطلاعاتی دارید در این مورد در جریان بگذارید مچکر