0
سلام میشه قیمت گذاری کنید دوستان؟
انگشتر ۱۰ گرمی در نجف به همراه یاقوت و سیاه قلم شده و رکاب دستی
لطفا قیمت این کار و اصل بودن نگین هاش رو برسی کنید
یک دنیا ممنون