0
اصالت سکه مبارکباد
سلام
اصالت دو سکه مبارک باد چی هستش و آیا اصل هستن؟
و چه ارزش و قیمتی دارن؟