شناخت جنس
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک میشه بگید جنس این دست از چیست و ارزش مالی دارد
ممنون از شما