0
شناخت جنس
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک میشه بگید جنس این دست از چیست و ارزش مالی دارد
ممنون از شما
سلام میشه بگید چقدر ارزش مالی دارد ممنون