1
اطلاع از نوع سکه
باسلام
مدال دوگوشه با خط نوشته دارم نمی‌دونم قدمتش به چه تاریخی میخوره