1
اصالت و قیمت سکه احمد شاه دوهزار دینار ۱۳۴۰
سلام خسته نباشید به اساتید محترم
لطفا اصالت و قیمت سکه دوهزار دینار احمد شاه تصویری ۱۳۴۰
را مشخص نمایید