1
کیفیت و ارزش سکه 20 ریال 1357
سلام اساتید بزرگوار
لطفا درجه کیفیت و ارزش این سکه 20 ریال 1357 بنده را مطلع فرمایید
باسپاس