0
کارشناسی سکه چکشی
درود ، لطفا در مورد اصالت ، ودر صورت اصل بودن سایر اطلاعات مثل دوره زمامداری کدام پادشاه اظهار نظر بفرمایید