0
تسبیح سنگی
سلام
لطفا نظر خود را در ارتباط با نوع تسبیح و اصالت و قیمت اعلام کنید
ممنون