1
سکه اردشیر اول
سلام
لطفا اساتید ابراز نظر فرمایند ،بقیه دوستان که توان کارشناسی ندارن ، یکی از وقایع دوره اردشیر اول را بیا ن کنند..
بسیار سپاسگذارم