1
اصالت و قیمت سکه یادبود تاجگذاری
با سلام و تشکر از سایت خوب سکه ها
در صورت امکان درباره اصالت و قیمت این سکه یادبود تاجگذاری راهنمایی کنید.