0
درجه کیفیت و ارزش سکه خارجی
درود
لطفا در مورد اصالت ، درجه کیفیت و ارزش این سکه بنده را مطلع فرمایید