1
اصالت و دوره سکه چکشی
با سلام
میخواستم ببینم سکه اصله مال چه دورانی هست؟