1
سکه ده ریالی 1364
باعرض سلام خدمت بزرگواران
میخواستم تائید بفرمائید
درجه کیفیت وقیمت این سکه رو ممنون ازتوجه ودقت بزرگواران عزیز سپاس گذارم