2
نگهداری سکه
سلام من سکه های نقره را در کاور کاغذی از جنس پلاستیکی نگهداری میکنم
آیا خوبه آسیب میزند یا نه