0
ارزش سکه یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله
باسلام
با توجه به این که مشابه ضرب پشت این سکه را در هیج سایتی پیدا نکردم چطور می توانم از ارزش آن اطلاع پیدا کنم؟
این سکه از یادبودهای جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی است که به افسران هدیه داده شده.
داخل جعبه قرار دارد تا جایی که من اطلاع دارم پلمب نبوده. از پدربزرگ بنده که افسر شاهنشاهی و از افسرهای ایستاده در کنار مقبره کورش در جشن‌های شاهنشاهی بوده اند به اینجانب به ارث رسیده اند.