0
دوره و اصالت سکه چکشی
باسلام .
لطفا اصالت سکه و مربوط به کدام پادشاه و از دورانی می باشد را بیان فرمائید
سپاسگذارم