0
این سنگ چه نوع سنگی هست.؟
باسلام
آیا این سنگ قیمتی هست؟
اهن روبا رو هم کمی جذب میکنه.