0
این سنگ چه نوع سنگی هست.؟
باسلام
آیا این سنگ قیمت دارد؟
وقتی آتیش میگیریم ازش یه روغن در میاد؟