0
آیا این سکه اصل هست؟
سلام
میخواستم بپرسم که آیا این سکه اصل هست؟
برای فروش باید چی کار کنم؟