0
ارزش سکه هفته وحدت؟
باسلام
لطفا ارزش سکه 5000 ریال هفته وحدت اسلامی رو بفرمایید و ایا اصل هست یا نه؟