0
شناخت مهره
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید جنس ای مهره ها از چیست و ارزش مالی دارد
ممنون از شما