0
سکه صفوی
باسلام
درباره اصالت نام شاه محل ضرب و زمان ضرب و نوع سکه راهنمایی بفرمایید؟
باتشکر