1
۱۰ شاهی شبیه ۱۲۱۴؟
سلام
آیا ۱۰ شاهی شبیه ۱۲۱۴ هست یا خیر ؟
ممنون از شما
پیرو نظر دوستان مبنی بر ارسال مجدد عکس از سکه.
اصالت سکه رو بفرمایید؟
و اینکه شبیه ۱۲۱۴ می باشد یا خیر؟
سپاس از شما بزرگوارن