درهم ساسانی
سلام
لطفا در خصوص سکه درج شده اظهار نظر فرمائید
متشکرم
با پوزش تصویر سکه ساسانی مجدد ارسال میشود