1
شناخت جنس سنگ
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید جنس این سنگها از چیست و ارزش مالی دارد؟
ممنون از شما