0
شناخت سنگ ها
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید این سنگ ها جنسش از چیست وارزش مالی دارد
ممنون از شما