سکه ۱۵ کوپک ۱۸۶۲
سلام برشما کارشناس های انتیک
میشه بگید که سکه ۱۵ کوپک ۱۸۶۲ با این حلت دقیقا چقدر ارزش مالی دارد ممنون